Documenten, tekeningen en plattegronden

Scroll naar beneden voor veelgestelde vragen

document

Bredius Amsterdam — brochure

document

Bredius Amsterdam — leaflet

document

Prijslijst koopappartementen

document

Prijslijst parkeren

document

Keukeninformatie

plattegrond

Plattegrond — kelder
Plattegrond — kelder

plattegrond

Plattegrond — BG
Plattegrond — BG

plattegrond

Plattegrond — 1e verdieping
Plattegrond — 1e verdieping

plattegrond

Plattegrond — 2e verdieping
Plattegrond — 2e verdieping

plattegrond

Plattegrond — 3e verdieping
Plattegrond — 3e verdieping

plattegrond

Plattegrond — 4e verdieping
Plattegrond — 4e verdieping

plattegrond

Doorsnedes
Doorsnedes

plattegrond

Gevels spoorzijde
Gevels spoorzijde

plattegrond

Gevels Zaanstraat
Gevels Zaanstraat

plattegrond

Gevels zwembadzijde
Gevels zwembadzijde

Veelgestelde vragen

De verkoop start op maandag 24 juni 2024 om 12.00 uur. Op woensdag 26 juni 2024 is er een Start Verkoop Bijeenkomst in Museum het Schip van 17.00-19.00 uur.

Momenteel kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde voor het project via de website bredius-amsterdam.nl. Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt een bericht over de Start Verkoop. Ook zal de Start Verkoop via Amsterdam WOONT worden aangekondigd. Via de website kunt u zich dan inschrijven voor één of meerdere specifieke bouwtype(s) of -nummer(s).

Hierover volgt nadere informatie.

Nee, dat is alleen van toepassing voor de huurappartementen.

Als de verkoop start en de definitieve v.o.n. prijzen en erfpachtprijzen bekend zijn, is het verstandig bij uw financieel adviseur een haalbaarheidsverklaring op te vragen en deze te uploaden bij uw inschrijving. Indien u geen financiering nodig heeft adviseren wij u een bewijs te uploaden dat de koop financieel haalbaar is. U bent echter tot niets verplicht.

De Kredieter is op de hoogte van dit project. Zij zijn bekend met alle bedragen en tijdslijnen van het project bij de definitieve start verkoop. Zij kunnen, op basis van uw financiële situatieschets, inschatten of een eventuele koop haalbaar is of niet. Een eerste orienterend gesprek is vrijblijvend. 
Uiteraard bent u altijd vrij uw eigen financiële adviseur of bank in te schakelen.

Prognose Q3 2024 (na de bouwvak)

De omgevingsvergunning is onherroepelijk

Prognose Q4 2026

5 woonlagen (4 verdiepingen)

Er is een parkeergarage met 7 afsluitbare garageboxen en 43 parkeerplaatsen. Kopers in Bredius nemen een parkeerplaats af.

De grond is gelegen op erfpacht onder de Algemene Bepalingen 2016. Als koper betaal je een jaarlijkse canon óf je koopt de canon in één keer eeuwigdurend af. Canonbetaling is fiscaal aftrekbaar. Bedragen per bouwnummer zijn momenteel nog niet bekend.