Bredius Amsterdam

Vanaf april 2023 is het mogelijk om voorlopig in te schrijven voor de huurwoningen van Bredius.

Voorlopig inschrijfformulier

Ik wil mij inschrijven voor een huurwoning in plan Bredius.

/ /

Overige informatie

Voor deze middeldure huurwoningen geldt een maximum gezamenlijk bruto jaarinkomen van € 69.573,- (niet van toepassing indien u een sociale huurwoning achterlaat)

Gezinssamenstelling *

ouders

kinderen

Laat u een woning achter? Zo ja, welk type? *

kamers